آموزش زبان انگلیسی

موضوعات
Category

ارشیو وبلاک
Archived blog

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 5
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 8
» بازديد سال : 8
» بازديد کل : 109
» اعضا : 0
» مطالب : 2

افعال ربطی در انگلیسی


تاریخ انتشار پست : 1397/11/14 بازدید : 0

افعال ربطی

افعال ربطی در انگلیسی

بر خلاف افعال کنشی، افعال ربطی بین یک اسم که فاعل نامیده می‌شود و کلمۀ دیگری که این اسم را توصیف می‌کند ارتباط برقرار می‌کند. کلمه‌ای که فاعل را توصیف می‌کند ممکن است صفت یا اسم دیگری (متمم) باشد. رایج‌ترین افعال ربطی، افعال to be هستند که شامل am, is, are, was, were, be, being, been می‌شوند.

My cat is furry.
(.گربۀ من پشمالو است)

مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی


تاریخ انتشار پست : 1397/10/20 بازدید : 0

Subject-Verb Agreement

مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement) در زبان انگلیسی

مطابقت فعل و فاعل از لحاظ جمع و مفرد بودن بدین معنی است که فاعل مفرد، فعل مفرد گرفته و فاعل جمع، فعل جمع می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گوییم:

-They boy is happy.
-The boys are happy.

اما در تمامی موارد کار به سهولت مثال فوق نمی‌باشد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود:

1- عبارت‌های زیر فاعل مفرد را جمع نمی‌کنند و با فعل مفرد استفاده می‌شوند.

along with (همراه با)

together with (همراه با)

accompanied with (همراه با)

as well as (همراه با)

among (در میان)

مثال:

- Jim, together with Tom, goes fishing every week.
- The mayor, along with the city council, is attending the meeting.

2- فعل جمله بعد از کلمات زیر همیشه مفرد است.

everybody-something-every-everybody-everything-each-anybody-anything-each of-nobody-nothing

مثال:

- Everyone wants to succeed.
- Nothing was wrong.

 به نکته زیر توجه داشته باشید:

Each + فعل مفرد + اسم مفرد

Each of + فعل مفرد + اسم جمع

مثال:

- Each book was interesting.
- Each of the books was interesting.


 

دسته :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد