آموزش زبان انگلیسی

موضوعات
Category

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 4
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 1
» بازديد ماه : 3
» بازديد سال : 59
» بازديد کل : 59
» اعضا : 0
» مطالب : 1

مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی


تاریخ انتشار پست : 1397/10/20 بازدید : 0

Subject-Verb Agreement

مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement) در زبان انگلیسی

مطابقت فعل و فاعل از لحاظ جمع و مفرد بودن بدین معنی است که فاعل مفرد، فعل مفرد گرفته و فاعل جمع، فعل جمع می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گوییم:

-They boy is happy.
-The boys are happy.

اما در تمامی موارد کار به سهولت مثال فوق نمی‌باشد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود:

1- عبارت‌های زیر فاعل مفرد را جمع نمی‌کنند و با فعل مفرد استفاده می‌شوند.

along with (همراه با)

together with (همراه با)

accompanied with (همراه با)

as well as (همراه با)

among (در میان)

مثال:

- Jim, together with Tom, goes fishing every week.
- The mayor, along with the city council, is attending the meeting.

2- فعل جمله بعد از کلمات زیر همیشه مفرد است.

everybody-something-every-everybody-everything-each-anybody-anything-each of-nobody-nothing

مثال:

- Everyone wants to succeed.
- Nothing was wrong.

 به نکته زیر توجه داشته باشید:

Each + فعل مفرد + اسم مفرد

Each of + فعل مفرد + اسم جمع

مثال:

- Each book was interesting.
- Each of the books was interesting.


 

دسته :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد